Price list

Okres ważności dla Twojego pakietu
(w miesiącach)

Podstawowy

PLN netto / miesiąc 1 pracownik*

Standardowy

PLN netto / miesiąc 6 pracowników*

Profesjonalny

PLN netto / miesiąc Bez limitu pracowników,
którzy mogą zalogować się
do programu

Po utworzeniu darmowego konta dostępnego przez okres 14 dni,
użytkownik otrzyma na start jednorazowo 50 wiadomości sms do wysłania do klientów.

Oferujemy pakiety wiadomości sms w cenie 120 PLN netto za 1000 sztuk.


* Maksymalna ilość pracowników, którzy mogą zalogować się do programu
Załóż darmowe konto